1
10:05
Penampilannya sangat unik, hingga membuat orang lain melirik.
2
12:05
Edane wes ra ketulungan, ora kelingan yen nganti ngentekake warisan.
3
14:05
Nganti direwangi polah ora ngerti wayah, sing penting entuk tambah.
4
16:05
Dumadine mulya mesti saka rekasa, mula ati kudu bisa sabar lan narima.
5
18:05
Enggan pergi, karena baru menanti satu pujaan hati yang dia kasihi.
6
20:05
Kelingan jamane pendekatan, mulo saiki sing ngopeni tenanan.
7
22:05
Alesane kerjo golek upo, jebule lungo nggowo wedokan liyo.
8
00:05
Rambute nganti arang-arang, jalaran mikirake barang sing larang.

Tanggal 1
10:05
2
12:05
3
14:05
4
16:05
5
18:05
6
20:05
7
22:05
8
00:05
16-09-2019 1x 2x 2= 2x
15-09-2019 3x 1= 2x 6x 5x 6x 6x 4x
14-09-2019 1x 3x 6x 1x 3= 3= 4x 2x
13-09-2019 1x 6x 2= 4= 2x 3= 4= 6=
12-09-2019 4= 2x 2= 2x 1x 6= 5x 6x
11-09-2019 1= 1x 4x 1= 3= 3x 1= 4x
10-09-2019 5= 1x 5= 2= 5= 2= 5x 5=
09-09-2019 6= 4x 4x 5= 6= 2= 4x 6=
08-09-2019 6= 2x 3x 1= 5= 3= 5= 2x
07-09-2019 6x 2x 6= 5x 5= 3= 5x 3=
06-09-2019 2= 5x 2= 6x 3= 4x 6= 5x
05-09-2019 1x 2= 1= 5= 1= 4= 6= 1x
04-09-2019 5= 4= 4= 3= 6= 3= 4= 2=
03-09-2019 6x 1= 4x 5x 5= 2x 3x 2x
02-09-2019 1= 4= 3= 1= 2x 4= 6x 5=
01-09-2019 4x 5x 2x 4x 4= 4x 4= 6=
31-08-2019 4= 1= 5x 3= 2x 3x 5= 1=
30-08-2019 3x 5= 3x 3= 4= 4x 5= 1x
29-08-2019 3x 1x 6= 6x 4= 1= 1= 3=
28-08-2019 6= 5x 3= 5x 1= 6x 6x 1=
27-08-2019 3= 1= 5= 4= 3x 6= 1x 6=
26-08-2019 4= 2= 1x 5x 1x 4= 5x 4=
25-08-2019 4= 4x 6= 5= 6x 2= 2= 5x
24-08-2019 4= 4x 6x 5x 1x 4x 3x 3x
23-08-2019 5= 2x 4x 3= 2= 1x 6= 6x
22-08-2019 4= 3= 6x 2= 2x 2= 2= 6=
21-08-2019 4= 6= 2x 4x 6= 4x 5x 4x
20-08-2019 4x 6= 4x 2x 3x 2x 1x 3x
19-08-2019 2= 1= 3x 2= 6x 6x 5x 4=
18-08-2019 1= 1x 5= 2x 4= 5= 4= 5=
17-08-2019 5x 2= 5x 2x 2x 5= 3x 5x
16-08-2019 4x 6x 2x 2= 1x 1= 2= 4=
15-08-2019 6x 2x 3x 6x 4= 1x 2= 4=
14-08-2019 6x 3x 4x 1= 3x 4x 1x 2x
13-08-2019 4= 5x 3x 6= 5= 2= 2x 5x
12-08-2019 5= 5x 1x 1= 3x 3x 5= 4=
11-08-2019 1x 2x 6x 2x 6x 6= 2x 6=
10-08-2019 1= 3= 3x 3= 2= 3= 5= 4=
09-08-2019 6x 3x 3= 5x 4= 5= 4x 1x
08-08-2019 3= 2x 2x 6= 4x 4= 1x 1x
07-08-2019 6x 6= 5= 3x 6= 6x 6= 2=
06-08-2019 4x 2= 4x 6x 6= 5x 1= 4x
05-08-2019 3x 2= 3= 6= 6= 5= 3= 2x
04-08-2019 6x 3x 5= 1= 4= 6x 4= 6x
03-08-2019 4= 1= 5= 4= 6= 2= 4x 5=
02-08-2019 6x 4x 5= 4= 6x 5= 6x 1=
01-08-2019 3= 6x 4= 5x 4x 2x 3= 4=